Адреса: Козле 93-16

Гарантиран квалитет

Shape

Ние стоиме зад нашите производи!

Ние сме уверени во квалитетот на опремата која ја продаваме. Поради тоа, сите уреди од Екомонитор доаѓаат со 5 години гаранција!

Во гаранцијата, освен инстантна замена на уред во случај на дефект, е вклучено и редовно одржување, чистење и проверка на исправноста на уредите.

Зошто е важно одржување и чистење на сензорите?

На валидноста и релевантноста на мерењата влијаат повеќе фактори:

  • Квалитет на сензорите
  • Редовно одржување и калибрирање на сензорите
  • Употреба на методи за обработка на изворните податоци кои што не ги искривуваат, туку само ги синтетизираат и ги исклучуваат потенцијалните неточни мерења

Доколку сензорот не се чисти и одржува редовно, со текот на времето станува физички запушен и затнат од прашина, нечистотии и слично, и можат да се добијат мерења кои се повеќе пати поголеми од реалните.