Адреса: Козле 93-16

Сертификати од сензор за ПМ честички

Shape

Мерните станици на Екомонитор користат сензори за ПМ честички од најдобрите и најдокажаните производители во светот. Сензорите се одликуваат со голема прецизност, огромен век на траење и врвен квалитет. Засега, користиме две варијанти на сензори во нашите станици. Погледнете ги прилог документите, CE сертификатите и гаранциите за квалитет подолу.