Борбата против загадувањето на воздухот започнува со негово мерење

За нас

Ние им помагаме на луѓето, компаниите и владите да донесат подобри одлуки за квалитетот на воздухот, обезбедувајќи им исплатливи и сигурни инструменти и информации. Нашите уреди базирани на сензори и системи за следење на животната средина се користат широко во отворени амбиентални апликации за усогласеност, неусогласеност и мониторинг за посебни намени.

 

Во последниве години, загадувањето на воздухот во урбаните центри во Македонија достигна многу високо ниво. Ова е комбинација на повеќе фактори, и државните органи ќе преземат или веќе преземаат чекори за намалување.

Сепак, за да се реши овој проблем, потребно е точно да се осознае кои локации се загадени, колкаво е загадувњето, и кога се појавува. Во Македонија постојат вкупно 14 мерни станици за квалитетот за воздухот, од кои 2 се во приватна сопственост. Некои региони од државата (Источна, Северна Македонија) се многу малку, или воопшто не се покриени, и квалитетот  на воздухот не се мери.

Проектот има за цел да го реши овој проблем, и значително да ги надгради можностите за мониторинг.

Во развојот на проектот ќе учествуваат повеќе експерти. Договорена е соработка со ФИНКИ и Земјоделскиот факултет. Сите уреди и процедури ќе бидат подложени на стручна оценка и верификација.

Дел од проектниот тим е и еколошката НВО Green CIVIL, која е една од најдобрите граѓански организации за екологија во Македонија.

Уредите ќе бидат калибрирани во соодветна лабораторија.

Целиот концепт се базира на open source. Уредите, софтверот и податоците ќе бидат јавно достапни и секој ќе може да ги реплицира. Сепак, интелектуалната сопственост (лиценцата) ќе остане кај Инфопројект, со тоа што ќе биде бесплатна за користење.

Отвореноста на податоците и целата технологија ќе придонесе за поголема доверливост и верба на граѓаните во податоците. Бидејќи процесот на аквизиција и обработка ќе биде потполно транспарентен, секој ќе може да има увид во нивната точност.

Бидејќи сите податоци во сурова (raw) форма ќе бидат јавно достапни, нив ќе можат, без ограничување, да ги консумираат сите оние кои тоа им е потребно, без оглед дали е приватно лице, компанија или државна институција.

Планирано е проектот да се прошири и регионално, бидејќи сите наши соседи и земји од регионот имаат слични проблеми со квалитетот на воздухот.

Уредите на Екомонитор се проектирани и произведени во Македонија и се составени од најквалитетни индустриски компоненти.

Технолошките подобрувања вградени во уредите се регистрирани во Државниот завод за индустриска сопственост.
Екомонитор и логото на Екомонитор се регистрирани трговски марки.